Interactions of p-Sulfonatocalix[4]arene


Actions / Info Molecule Molecule Partner Partner log Ka Medium T / °C Supplement
DAPI 2H+ DAPI 2H+ Dapi 2h sCx4 sCx4 Scx4 4.45 water 25.0
Rhodamine B Rhodamine B Rhodamine b sCx4 sCx4 Scx4 3.3 20 mM... 25.0
Quinidine Quinidine Quinidine sCx4 sCx4 Scx4 5.51

Complex

25.0
1,4-Butandiol 1,4-Butandiol Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.28 water 25.0
6,7-diazabic... 6,7-diazabic... 6 7 diazabicyclo%283 sCx4 sCx4 Scx4 2.93

Complex

25.0
L-Threonine L-Threonine Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.19 water 25.0
Lucigenin Lucigenin Lucigenin sCx4 sCx4 Scx4 6.4

Complex

25.0
L-Lys-Lys-Lys L-Lys-Lys-Lys L lys lys lys sCx4 sCx4 Scx4 4.48 10 mM... 25.0
1-Butanol 1-Butanol Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.58 water 25.0
Baicalin Baicalin Baicalin sCx4 sCx4 Scx4 4.24

Complex

25.0
glycine glycine Gly sCx4 sCx4 Scx4 1.51

Complex

25.0
Neutral Red ... Neutral Red ... Neutral red protonated sCx4 sCx4 Scx4 5.82

Complex

25.0
Methylarginine Methylarginine Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.88 40 mM... 25.0
N6-Acetyllysine N6-Acetyllysine Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.08 40 mM... 25.0
Lucigenin Lucigenin Lucigenin sCx4 sCx4 Scx4 5.6

Complex

25.0
Diethyl meth... Diethyl meth... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.32 250 m... 20.0
1,5-diazacyc... 1,5-diazacyc... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.02 100 m... 25.0
Choline Choline Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.7 100 m... 23.0
Butyl Rhodam... Butyl Rhodam... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.45 100 m... 15.0
Tetramethyla... Tetramethyla... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.4 water 25.0
Benzyltrimet... Benzyltrimet... Benzyltrimethylammonium chloride sCx4 sCx4 Scx4 4.08 100 m... 25.0
D/L-His D/L-His D l his sCx4 sCx4 Scx4 2.7

Complex

25.0
2,6-diammoni... 2,6-diammoni... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.87 water 25.0
Cesium chloride Cesium chloride Cesium chloride sCx4 sCx4 Scx4 2.88 water 25.0
Arg-Lys Arg-Lys Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.63 10 mM... 25.0
Na+ Na+ Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.16 water 65.0
Phenyltrimet... Phenyltrimet... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.51

Complex

25.0
Gadolinium t... Gadolinium t... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.94

Complex

25.0
Soman Soman Soman sCx4 sCx4 Scx4 1.88 250 m... 20.0
K+ K+ Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.57 water 10.0
TARK(me3)STGY TARK(me3)STGY Untitled sCx4 sCx4 Scx4 5.15 40 mM... 30.0
Piperazine Piperazine Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.01 100 m... 25.0
2,3-Diazabic... 2,3-Diazabic... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.95 Deuterium Oxide 25.0
Na+ Na+ Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.22 water 40.0
D/L-Pro D/L-Pro D l pro sCx4 sCx4 Scx4 3.1

Complex

25.0
Neodymium tr... Neodymium tr... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.08

Complex

25.0
L-Lys L-Lys Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.87 water 25.0
BPTA-PBI BPTA-PBI %e6%8d%95%e8%8e%b7 sCx4 sCx4 Scx4 6.26 water 25.0
L-Leu-Gly L-Leu-Gly L leu gly sCx4 sCx4 Scx4 3.23 water 25.0
Tetramethyla... Tetramethyla... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.9 100 m... 25.0
Piperazine Piperazine Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.95 100 m... 25.0
Hexylammonium Hexylammonium Hexylammonium sCx4 sCx4 Scx4 3.6 water 25.0
Camphor Camphor Camphor sCx4 sCx4 Scx4 2.81 Deuterium Oxide 25.0
Diisopropyl ... Diisopropyl ... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.3 250 m... 20.0
Arg-arg Arg-arg Arg arg sCx4 sCx4 Scx4 3.89 10 mM... 25.0
Calcium chlo... Calcium chlo... Cacl2 sCx4 sCx4 Scx4 3.32

Complex

25.0
1-Pentylammo... 1-Pentylammo... 1 pentylammonium sCx4 sCx4 Scx4 3.81 water 25.0
Cinchonidine Cinchonidine Cinchonidine sCx4 sCx4 Scx4 6.2

Complex

25.0
Lys-arg Lys-arg Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.57 10 mM... 25.0
RPV RPV Rpv sCx4 sCx4 Scx4 3.23 Dimethyl sulfoxide-d6 25.0
Cinchonine Cinchonine Cinchonine sCx4 sCx4 Scx4 4.99

Complex

25.0
Silver chloride Silver chloride Agcl sCx4 sCx4 Scx4 2.43 water 25.0
D/L-Ser D/L-Ser D l ser sCx4 sCx4 Scx4 2.08

Complex

25.0
D/L-Leu D/L-Leu D l leu sCx4 sCx4 Scx4 2.89

Complex

25.0
D/L-Phe D/L-Phe D l phe sCx4 sCx4 Scx4 2.91

Complex

25.0
Lucigenin Lucigenin Lucigenin sCx4 sCx4 Scx4 4.85

Complex

25.0
Quinidine Quinidine Quinidine sCx4 sCx4 Scx4 3.58 100 m... 25.0
2,4-diammoni... 2,4-diammoni... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.95 water 25.0
Neutral Red ... Neutral Red ... Neutral red protonated sCx4 sCx4 Scx4 3.54 200 m... 25.0
L-Phe L-Phe L phenylalanine sCx4 sCx4 Scx4 3.14 water 25.0
Gly-L-Phe Gly-L-Phe Gly l phe sCx4 sCx4 Scx4 3.23 water 25.0
Quinidine Quinidine Quinidine sCx4 sCx4 Scx4 5.04

Complex

25.0
D/L-Ala D/L-Ala D l ala sCx4 sCx4 Scx4 1.89

Complex

25.0
Dimethyllysine Dimethyllysine Dimethyllysine sCx4 sCx4 Scx4 4.02 40 mM... 30.0
Methyllysine Methyllysine Methyllysine sCx4 sCx4 Scx4 3.48 40 mM... 30.0
Asymmetric d... Asymmetric d... Asymmetric dimethylarginine sCx4 sCx4 Scx4 3.11 40 mM... 30.0
Rhodamine B Rhodamine B Rhodamine b sCx4 sCx4 Scx4 2.74 20 mM... 25.0
Lucigenin Lucigenin Lucigenin sCx4 sCx4 Scx4 7.45 water 25.0
4-ammoniumbu... 4-ammoniumbu... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.36 water 25.0
Butyl Rhodam... Butyl Rhodam... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.36 100 m... 25.0
Asymmetric d... Asymmetric d... Asymmetric dimethylarginine sCx4 sCx4 Scx4 3.04 40 mM... 25.0
2,3-Diazabic... 2,3-Diazabic... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.08 Deuterium Oxide 25.0
trans-Merocy... trans-Merocy... Trans merocyanine %28protonated%29 sCx4 sCx4 Scx4 4.4

Complex

25.0
trans-Merocy... trans-Merocy... Trans merocyanine sCx4 sCx4 Scx4 3.54

Complex

25.0
1,5-diazacyc... 1,5-diazacyc... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.14 100 m... 25.0
Trimethyllysine Trimethyllysine Trimethyllysine sCx4 sCx4 Scx4 4.32 40 mM... 21.0
L-carnitine L-carnitine Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.45 water 25.0
Tetraethylam... Tetraethylam... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 5.6 100 m... 23.0
Benzyltrimet... Benzyltrimet... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.6 100 m... 23.0
Na+ Na+ Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.26 water 25.0
N,N'-dimethy... N,N'-dimethy... N n' dimethyl 1 4 diazabicyclo 2.2.2 octane sCx4 sCx4 Scx4 7.18 water 25.0
Cesium chloride Cesium chloride Cesium chloride sCx4 sCx4 Scx4 2.59 water 65.0
Lucigenin Lucigenin Lucigenin sCx4 sCx4 Scx4 6.96 10 mM... 25.0
Methylguanid... Methylguanid... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.04 water 25.0
L-Lys L-Lys Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.0

Complex

25.0 Dapoxyl
Gly-Gly Gly-Gly Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.99 water 25.0
2,4,6-triphe... 2,4,6-triphe... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.27 water 25.0
Butyl Rhodam... Butyl Rhodam... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.59 100 m... 5.0
Neutral Red ... Neutral Red ... Neutral red protonated sCx4 sCx4 Scx4 3.31 200 m... 35.0
2,4,6-triphe... 2,4,6-triphe... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.39 water 25.0
Quinine Quinine Quinine sCx4 sCx4 Scx4 5.32

Complex

25.0
Butyl Rhodam... Butyl Rhodam... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.24 100 m... 35.0
1,5-PENTANEDIOL 1,5-PENTANEDIOL Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.43 water 25.0
Neutral red ... Neutral red ... Neutral red hydrochloride sCx4 sCx4 Scx4 3.79

Complex

25.0
Methyllysine Methyllysine Methyllysine sCx4 sCx4 Scx4 3.11 40 mM... 30.0
Tetramethyla... Tetramethyla... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.4

Complex

25.0
Trimethyllysine Trimethyllysine Trimethyllysine sCx4 sCx4 Scx4 4.57 40 mM... 9.0
L-Lys L-Lys Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.87 10 mM... 25.0
Tetramethyla... Tetramethyla... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.9 100 m... 25.0
TBAI TBAI Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.0 100 m... 23.0
6-aminohexan... 6-aminohexan... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.18 water 25.0
L-Arg-Arg-Arg L-Arg-Arg-Arg L arg arg arg sCx4 sCx4 Scx4 4.54 10 mM... 25.0
Homopiperazine Homopiperazine 1 4 diazepane sCx4 sCx4 Scx4 3.93 100 m... 25.0
Norfloxacin Norfloxacin Norfloxacin sCx4 sCx4 Scx4 4.32 500 m... 25.0
Nickel chloride Nickel chloride Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.75 water 25.0
Quinine Quinine Quinine sCx4 sCx4 Scx4 4.36 100 m... 25.0
L-Lys L-Lys Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.9 10 mM... 25.0
L-Lys L-Lys Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.15

Complex

25.0
D/L-Trp D/L-Trp D l trp sCx4 sCx4 Scx4 2.42

Complex

25.0
Tetrapropyla... Tetrapropyla... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.47

Complex

25.0
Lys-lys Lys-lys Lys lys sCx4 sCx4 Scx4 3.58 10 mM... 25.0
Lanthanum ch... Lanthanum ch... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.23

Complex

25.0
Berberine ch... Berberine ch... Bc sCx4 sCx4 Scx4 3.57

Complex

25.0
Methylammoni... Methylammoni... Methylammonium chloride sCx4 sCx4 Scx4 2.79 40 mM... 23.0
1-Heptylammo... 1-Heptylammo... 1 heptylammonium sCx4 sCx4 Scx4 3.39 water 25.0
Ferulic acid Ferulic acid Ferulic acid sCx4 sCx4 Scx4 4.04

Complex

25.0
butylammonium butylammonium Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.01 water 25.0
Cinchonine Cinchonine Cinchonine sCx4 sCx4 Scx4 5.87

Complex

25.0
2,3-Diazabic... 2,3-Diazabic... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.82

Complex

25.0
Gly-L-Leu Gly-L-Leu Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.22 water 25.0
Guanidinium Guanidinium Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.4 water 25.0
Na+ Na+ Untitled sCx4 sCx4 Scx4 2.0 Deuterium Oxide 25.0
p-Nitrobenzy... p-Nitrobenzy... P nitrobenzyltrimethylammonium sCx4 sCx4 Scx4 4.2 100 m... 25.0
Trimethyllysine Trimethyllysine Trimethyllysine sCx4 sCx4 Scx4 4.18 40 mM... 30.0
GGVKKPHY GGVKKPHY Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.89 40 mM... 30.0
Gly-Gly-Gly Gly-Gly-Gly Untitled sCx4 sCx4 Scx4 3.11 water 25.0
2-nitrobenzy... 2-nitrobenzy... Untitled sCx4 sCx4 Scx4 4.18 100 m... 25.0
Neutral Red ... Neutral Red ... Neutral red protonated sCx4 sCx4 Scx4 3.76 200 m... 15.0
Dimethyllysine Dimethyllysine Dimethyllysine sCx4 sCx4 Scx4 3.49 40 mM... 30.0
L-Alanine L-Alanine L ala sCx4 sCx4 Scx4 3.22 water 25.0
Diquat Diquat Untitled sCx4 sCx4 Scx4 7.63 water 25.0
1-propanol 1-propanol Untitled sCx4 sCx4 Scx4 1.34 water 25.0
Tetramethyla... Tetramethyla... Untitled